SPRINT organiseert regelmatig wedstrijden op onze atletiekbaan. Om deze wedstrijden goed te laten verlopen zijn vrijwilligers nodig.

Een belangrijke groep daarbij is de groep juryleden. Bij de diverse onderdelen zorgen zij er voor dat de benodigde materialen beschikbaar zijn (in samenwerking met de materiaalploeg) en zien er op toe dat de uitvoering van het onderdeel door de atleten volgens het wedstrijdreglement gebeurt.
Dat begint er mee dat zij controleren of alle atleten aanwezig zijn en of zij voldoen aan de eisen met betrekking tot kleding en startnummer. Tevens wordt gecontroleerd of de atleten geen verboden hulpmiddelen gebruiken. Daarna krijgen de atleten de gelegenheid om in te lopen, springen of werpen. De jury ziet er op toe dat dit binnen de gestelde tijd plaatsvindt en dat iedereen hiertoe evenveel gelegenheid krijgt.

Bij de uitvoering van de wedstrijdpogingen controleert de jury of dit conform het wedstrijdreglement wordt gedaan. Zij bepalen of de poging al of niet geldig is. De resultaten worden door de jury vastgelegd en de (voorlopige) uitslag wordt opgemaakt en doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. Maar de jury let ook op houding en gedrag van de atleten en ziet er op toe dat alleen die personen op de baan zijn die daartoe gerechtigd zijn.

Daarnaast wordt gelet op de veiligheid van atleten en omstanders. Zo nodig wordt de scheidsrechter gevraagd om naar bepaalde zaken te kijken.

Doel van de jury is om de atleten in staat te stellen op een sportieve, plezierige, eerlijke en verantwoorde wijze hun wedstrijd te doen.

Om als jurylid in staat te zijn deze taken goed uit te voeren dien je eerst een jurycursus te volgen. Gedurende drie dagdelen (verdeeld over vier weken) krijg je samen met een groep van ongeveer tien tot vijftien collega’s inzicht in de theoretische achtergronden van de diverse onderdelen en ga je samen de atletiekbaan op om die theorie ook in de praktijk toe te passen. Je krijgt huiswerkopdrachten om thuis de geleerde theorie toe te passen op diverse praktijksituatie. Deze opdrachten worden dan tijdens de cursus besproken. Je krijgt tips waar je op internet meer achtergrondinformatie en filmpjes kunt vinden.

De cursus wordt niet afgesloten met een examen of toets. Je aanwezigheid is bepalend of je de cursus ‘haalt’ of niet. Je ontvangt ook een handig boekje waarin de belangrijkste punten per onderdeel beschreven zijn.

Na de cursus geef je zelf aan bij hoeveel en welke wedstrijden je ingezet wilt worden. We gaan er hierbij van uit dat je minimaal drie wedstrijden per jaar komt jureren. Dit is noodzakelijk om je kennis en vaardigheden op peil te houden. Tijdens je eerste wedstrijden wordt je, uiteraard, begeleid door ervaren juryleden.

Bij SPRINT organiseren we de jurycursus tweemaal per jaar. Om deel te kunnen nemen dien je wel lid te zijn (of worden) van SPRINT (en daarmee ook van de Atletiekunie). Dit is onder andere nodig om verzekerd te zijn. Uiteraard zijn daar geen kosten aan verbonden.

Heb je vragen over de jurycursus, kun je deze via de mail stellen aan de leden van de jurycommissie (juco@avsprint.nl). Je kunt dan aangeven of je antwoord per mail wilt of liever telefonisch benaderd wilt worden.